Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika strony internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub przez osobę fizyczną w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego a także danych osobowych zbieranych przez ADLO Legal Office Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz reprezentantach spółek z rejestrów publicznych, np. CEiDG, KRS, GUS, CEPiK, Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz ogólnodostępnych stron internetowych przedsiębiorstw (dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe) jest: Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Artemiuk z siedzibą przy ul. Zaolziańskiej 8/5, 53-334 Wrocław, NIP: 8992624095, REGON: 021466914 oraz Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Dwornicka z siedzibą przy ul. Kielckiej 14C/24 54-029 Wrocław, NIP:8992585001, REGON: 364970699 (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod następującym adresem e-mail: adlo@adlegaloffice.com

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.adlegaloffice.com jest dla Administratora szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy kontaktują się z Kancelarią poprzez komunikację telefoniczną, mailową, formularz kontaktowy lub pocztę tradycyjną.

Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość użytkownika. Dane osobowe udostępnione w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego przetwarzane są w celu komunikacji z osobą udostępniającą dane osobowe. Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrach publicznych czy też ogólnodostępnych stronach internetowych przedsiębiorstw jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych powyżej celach jest podjęcie działań na rzecz użytkownika, który nawiązał kontakt z Administratorem przed zawarciem umowy (tj. art. 6. ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji i marketingu usług własnych Administratora (tj. art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Wszelkie dane osobowe, o których mowa powyżej, przetwarzane są ponadto w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, korespondencji mailowej, kontaktu telefonicznego, poczty tradycyjnej oraz zbierane przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł mogą być przekazywane i ujawniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie oraz podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy realizacji w/w celów (m. in. obsługa informatyczna).

Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, w korespondencji mailowej, w poczcie tradycyjnej oraz przekazane w trakcie kontaktu telefonicznego będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe zbierane przez Administratora z ogólnodostępnych źródeł będą przetwarzane do czasu złożenia sprzeciwu.

Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Administrator informuje również odrębnie o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego.

Przekazanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, korespondencji mailowej, poczcie tradycyjnej lub w trakcie kontaktu telefonicznego jest dobrowolne, jednak niezbędne do celów komunikacji. Skorzystanie z którejkolwiek formy kontaktu równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Gromadzenie i wykorzystywanie plików Cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera serwisu Administratora, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer serwisu Administratora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Zebrane pliki Cookies są przez Administratora przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony internetowej Administratora. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików Cookies (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki Cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików Cookies wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.adlegaloffice.com

Kancelaria Radcy Prawnego

r.pr. Joanna Dwornicka

Zaolziańska 8/5, 53-334 Wrocław

Kancelaria Adwokacka

adw. Jakub Artemiuk

Zaolziańska 8/5, 53-334 Wrocław

Kancelaria prawna Wrocław

Poprzez fachowe doradztwo i przygotowanie umów oraz otoczenia prawnego zabezpieczamy naszych Klientów przed mogącymi powstać problemami. Pomagamy rozwiązać zaistniałe spory na etapie przedsądowym i sądowym. Zajmujemy się windykacją należności na rzecz naszych Klientów.

Chronimy Twoje dane

Godziny pracy

Pon - Pt: 09:00 - 17:00

Sob - Ndz: Nieczynne

© 2021 ADLO, All Right Reserved